W dniu 12 września 2019 r. planowane jest przekazywanie komunikatów głosowych za pomocą syren alarmowych

W dniu 12 września 2019 r., w związku z przeprowadzanym ćwiczeniem PODLASIE 19, w celu weryfikacji sprawności działania systemu alarmowania, w godz. 11.00 - 12.00 planowane jest przekazywanie komunikatów głosowych za pomocą syren alarmowych. Komunikaty głosowe będą miały charakter ćwiczebny.

praktyczny przekaz komunikatów głosowych z centrali alarmowej (wszyscy).

„Uwaga! Uwaga! Ćwiczenie PODLASIE 19. Próba syren.” Powtarzany trzykrotnie.