Narodowe Czytanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku

W dniu Narodowego Czytania w sobotę 7 września w  Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku były czytane lektury przez przedstawicieli małopłockiego samorządu z Wójtem Józefem Dymerskim na czele, ks. proboszcza parafii p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku dr. Jana Pieńkosza a także przez przedstawicieli różnych jednostek i instytucji gminnych.

Na ósmą edycje prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wybrał osiem lektur reprezentujących różne epoki i style. Są to:

„Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa

„Dym” – Maria Konopnicka

„Katarynka” – Bolesław Prus

„Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz

„Orka” – Władysław Stanisław Reymont

„Rozdzióbią nas kruki, wrony…” – Stefan Żeromski

„Sachem” – Henryk Sienkiewicz

„Sawa” (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

W tym roku czytano w 3 tysiącach miejsc w Polsce, oraz 200 miejscach w 31 innych krajach.

Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Zostało zainicjowane wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach czytano: dzieła Aleksandra Fredry, "Trylogię" Henryka Sienkiewicza, "Lalkę" Bolesława Prusa, "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. W 2018 roku lekturą było "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Natomiast w przyszłym roku Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że lekturą będzie "Balladyna" Juliusza Słowackiego.