Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku, Barbara Duchnowska odeszła na emeryturę

Z końcem sierpnia na zasłużoną emeryturę przeszła Kierownik OPS w Małym Płocku Pani Barbara Duchnowska. 29 sierpnia wójt Józef Dymerski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jarosławem Gałązka, pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku i Urzędu Gminy w Małym Płocku pożegnali odchodzącą na emeryturę Barbarę Duchnowską. Nie zabrakło ciepłych słów, życzeń i podziękowań za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w pracę na rzecz rozwiązywania problemów lokalnej społeczności.

Pani praca, zaangażowanie i profesjonalizm były dla wielu ludzi wsparciem i pomocą w trudnych chwilach. Za wszystkie zasługi, dokonania, ciężką pracę, przyjaźń, wsparcie składamy gorące podziękowania. Życzymy aby wszystkie plany i marzenia odkładane na później spełniły się właśnie teraz, aby nie opuszczał Pani dobry humor, by nadal otaczała Panią życzliwość ludzi. Życzymy aby znalazła Pani czas dla siebie na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań, a także życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, ciepła i spokoju. 

Józef Dymerski – Wójt Gminy,

Jarosław Gałązka – Przewodniczący Rady Gminy Mały Płock,

Współpracownicy,

Pracownicy Urzędu Gminy Mały Płock