Dodatkowy nabór na odnawialne źródła energii

W związku z realizowanym przez Gminę Mały Płock projektem dotyczącym odnawialnych źródeł energii pn. „Odnawialne Źródła energii w Gminie Mały Płock” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, ogłaszam dodatkowy nabór na dostawę i montaż:

  • 5 szt. instalacja solarna o mocy 3,658 kWt na dachu budynku mieszkalnego i zasobnika c.w.u. o pojemności 250 litrów,
  • 1 szt. instalacja solarna o mocy 5,487 kWt na dachu budynku mieszkalnego i zasobnika c.w.u. o pojemności 351 litrów,
  • 1 szt. paneli fotowoltaicznych na dachu budynku mieszkalnego o mocy 3 kWp,
  • 1 szt. paneli fotowoltaicznych na dachu budynku mieszkalnego 4 kWp.

Osoby chętne mogą zgłaszać się niezwłocznie do Urzędzie Gminy Mały Płock celem podpisania stosownej umowy udziału w projekcie. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 506 993 804