Nowy wóz strażacki trafi do OSP Mały Płock

Na wniosek Gminy Mały Płock przyznano dofinansowanie na nowy wóz strażacki dla OSP w Małym Płocku. Pozytywna opinia została wyrażona przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska, a dowodem jest promesa przekazana w poniedziałek przez Jarosława Zielińskiego Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w trakcie uroczystości w Białymstoku. Dziękujemy za przyznane środki które pochodzą: z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz środków z firm ubezpieczeniowych.


fot. KW PSP w Białymstoku