Informacja dot. decyzji przyznających stypendium szkolnego na okres II półrocza roku szkolnego 2018/2019

Informujemy, ze decyzje przyznające stypendium szkolne na okres II półrocza  roku szkolnego 2018/2019 wydawane są w Zespole Obsługi Placówek oświatowych w Małym Płocku, ul. Kochanowskiego 25.

Zapraszamy po odbiór decyzji.

Alina Duchnowska

Dyrektor Zespołu Obsługi

Placówek Oświatowych

w Małym Płocku