Informacja OPS w Małym Płocku dot. wydawania żywności - marzec 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku zawiadamia, że w dniu 29.03.2019 roku od godziny 9.00 w Kownatach 85 (budynek po starej szkole) będzie wydawana kolejna tura żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018. Zapraszamy.