Diecezjalny zjazd doradców życia rodzinnego w Małym Płocku

Święto Trzech Króli miało w Małym Płocku wyjątkowy charakter. Tego dnia miał miejsce również zjazd doradców życia rodzinnego Diecezji Łomżyńskiej.

 

Uroczystości zainicjowano mszą w małopłockim kościele, a następnie przeniesiono się do Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku, gdzie młodzież z miejscowego gimnazjum zaprezentowała umiejętności aktorskie w przejmującej jasełce, która miała uzmysłowić widzom, jak ważnym jest to aby ten wyjątkowy czas poświęcić swoim bliskim,by nie ulegać promowanym powszechnie wzorcom spędzania świąt w skomercjalizowanej wersji. Na zakończenie spotkania młodzi artyści we wspaniałym stylu wykonali mało znane, ale jakże piękne kolędy, za co zebrali gromkie brawa zgromadzonej widowni.