Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Mały Płock

                         Uprzejmie zapraszam na obrady XXXIV sesji Rady Gminy Mały Płock, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2017 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi o godz.10-tej.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 • Otwarcie obrad.
 • Przyjęcie porządku dziennego.
 • Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Gminy.
 • Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 • Interpelacje radnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2018- 2025.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2018.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mały Płock na lata 2017 - 2025.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
 • Odpowiedzi na interpelacje.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie obrad.

                                                                                                                                              

                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                   Jarosław Gałązka