Jak można przetwarzać mleko – warsztaty serowarskie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” oraz Marszałek Województwa zorganizowali w środę 15 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku bezpłatne warsztaty pn. „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”. Warsztaty te były skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju LGD Kraina Mlekiem Płynąca.

 

 

Jest to niezwykle cenna inicjatywa, która miała na celu zapoznanie uczestników z metodami samodzielnego wykonywania w warunkach domowych różnych rodzajów serów, jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych. Osoby zainspirowane tą działalnością będą miały możliwość skorzystania z dofinansowania na założenie takiej działalności ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.