Dotacja Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla OSP Mały Płock i OSP Kąty

Gmina Mały Płock w ramach umowy z dnia 23 maja 2017 roku zawartej z Województwem Podlaskim otrzymała pomoc finansową w kwocie 4.000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Płocku i Kątach.

Wyżej wymieniona dotacja  z budżetu Województwa Podlaskiego umożliwiła zakup sygnalizatorów bezruchu (2 szt.), drabiny nasadkowej (2 szt.), rękawic ochronnych – (2 szt.) i prądownicy (1 szt.).