Ni z tego ni z owego była Polska na pierwszego

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich wzięli udział w konkursie recytatorskim wierszy patriotycznych zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczna Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu. Celem konkursu było kształtowanie wśród młodzieży postawy patriotycznej i poczucia świadomości narodowej, wpajanie szacunku i przywiązania do historii własnej ojczyzny, jej niepodległościowych tradycji, osiągnięć, kultury i języka oraz zainteresowanie uczniów poezją, a także rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.