Złóż wniosek do końca października, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem

Gmina Mały Płock przypomina rodzinom, które dotychczas nie złożyły wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+, a chcą otrzymać świadczenie z wyrównaniem od 1 sierpnia 2017 roku, że powinny złożyć stosowny wniosek do dnia 31 października 2017 roku (włącznie). Wnioski, które wpłyną po 31 października 2017 roku będą realizowane od miesiąca wpłynięcia wniosku (bez możliwości wyrównania).

Wniosek można złożyć bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małym Płocku, ul. Krótka 15 (w godzinach pracy tj. 7:30 – 15:30), listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Szczegółowych Informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku, ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock, osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu: 86 279 17 81.