Nowa droga w gminie Mały Płock

Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski wziął udział w uroczystym otwarciu drogi powiatowej Nr 1895 Rogienice Wielkie – Rogienice Wypychy, które miało miejsce w środę 25 października. Zadanie to zrealizowane zostało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach operacji ,,Budowa i modernizacja dróg lokalnych” przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Gminy Mały Płock oraz wkładu własnego Powiatu Kolneńskiego. Wartość inwestycji wyniosła 1 164 308,32, na co złożyły się dotacja z PROW - 680 659,00, wkład gminy Mały Płock 195 227,00 zł oraz powiatu kolneńskiego 288 422,32 zł

W uroczystym otwarciu udział wzięli – Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Stanisław Wiszowaty – Starosta Kolneński, Robert Nadara – wicestarosta Powiatu Kolneńskiego, ks dr. Jan Pieńkosz – proboszcz małopłockiej parafii, Grzegorz Chyliński – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, Jarosłąw Gałązka – Przewodniczący Rady Gminy, przedstawiciele Rady Powiatu Kolneńskiego, sołtysi wsi Rogienice Piaseczne, Rogienice-Wypychy i Rogienice Wielkie, przedstawiciel wykonawcy – firmy BIK-PROJEKT sp. z o.o. w Łomży oraz Sylwia Szczech – inspektor nadzoru, a także przedstawiciele Urzędu Gminy w Małym Płocku.

W ramach inwestycji wykonano nową konstrukcję jezdni o szer. 5,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, utwardzono istniejące zjazdy gospodarcze oraz obustronne pobocza o szer. 1 m. Wybudowano również przepusty pod zjazdami, oczyszczono istniejące przepusty pod drogą oraz rowy odwadniające.


Nabór wniosków o dofinansowanie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, został przeprowadzony w terminie od 18 stycznia do 17 marca 2016 r.
 
Kwota limitu przewidziana dla województwa podlaskiego to 23 338 546,00 euro (ok. 105 mln zł). W ramach naboru złożono 280 wniosków, na kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 257 377 720 zł. W wyniku weryfikacji, 233 projekty znalazły się na liście operacji zakwalifikowanych do współfinansowania (kwota dofinansowania EFRROW 223 711 047 zł), jednak ze względu na znacznie ograniczone środki, umowy o przyznaniu pomocy podpisano dla 100 operacji, opiewających na kwotę dofinansowania EFRROW 105 062 356 zł. 85 projektów jest realizowanych przez 42 gminy, 15 projektów - przez 8 powiatów.