Uroczyste nadanie nowego sztandaru Szkole Podstawowej w Małym Płocku

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku ma nowy sztandar. Uroczystość przekazania nowego sztandaru odbyły się w piątek 6 października. Wśród zaproszonych do udziału w uroczystościach znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych – wójt gminy Mały Płock Józef Dymerski, sekretarz gminy Beata Muniak, skarbnik gminy Małgorzata Kućko, proboszcz małopłockiej parafii ks. dr Jan Pieńkosz. Nie zabrakło też byłych dyrektorów szkoły oraz byłych nauczycieli.

Po przywitaniu gości i przemówieniu dyrektor szkoły Romuald Świdziński wraz z pocztem sztandarowym odebrał sztandar od honorowego pocztu składającego się z przedstawicieli rady rodziców. Reprezentanci uczniów złożyli uroczyste ślubowanie, a po nim oficjalnie zaprezentowano sztandar uczestnikom spotkania.

Na zakończenie uczniowie zaprezentowali część artystyczną nawiązującą do swojego patrona – Jana Kochanowskiego. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji z uroczystości.