Pieniądze z podatku akcyzowego wkrótce trafią do rolników

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego, do końca miesiąca otrzymają na swoje konta środki w łącznej kwocie 223 664,25 zł. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

 

Do końca sierpnia wpłynęło 436 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Stawka zwrotu za 1 litr oleju napędowego  za 2017 rok wynosi  1 zł, czyli podobnie jak w ubiegłym roku.