Apel o pomoc: POMÓŻMY POGORZELCOM!

Wójt Gminy Mały Płock zwraca się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, jaki wybuchł w niedzielę 27 sierpnia 2017 r. w miejscowości Śmiarowo, gm. Mały Płock.

Pożar strawił zabudowania gospodarcze, zwierzęta oraz zapasy ściółki dla zwierząt, które zostały bez dachu nad głową. Na chwilę obecną zostały rozmieszczone  u okolicznych sąsiadów.

Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej.

Ze względu na zbliżającą się zimę i duże mrozy najważniejsza jest odbudowa budynków – szczególnie obory dla zwierząt. Bardzo potrzebna jest zarówno pomoc finansowa, jak też rzeczowa, w postaci:

– materiałów budowlanych
– paszy dla krów

Pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Kolnie, oddział w Małym Płocku numer:

67 8754 0004 0011 0233 3000 0010

Osoba do kontaktu – Mariusz Jankowski telefon: 514 630 690.

W imieniu rodziny z góry dziękujemy za każdą formę pomocy!