Bezpieczny i aktywny SENIOR

Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki? Kiedy nie jesteś w stanie opiekować się osobą chorą, starszą, niepełnosprawną, która wymaga całodobowego wsparcia, przy wyborze placówki całodobowego pobytu nie postępuj pochopnie!

  • Pamiętaj, że rodzina nie może umieścić osoby niezdolnej do wyrażenia swojej
  woli w jakimkolwiek miejscu bez zgody sądu!
 • Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  przewlekle chorym, w podeszłym wieku mogą być prowadzone wyłącznie po
  uzyskaniu zezwolenia wojewody.

 • Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z jej postanowieniami.
  Przeczytaj regulamin czy statut placówki, jeśli takie obowiązują.

 • Koniecznie zgłoś swoje spostrzeżenia do urzędu wojewódzkiego w przypadku
  jakichkolwiek podejrzeń odnośnie niewłaściwie sprawowanej opieki nad
  osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi.

 • Zawsze sprawdź czy placówka posiada zezwolenie wojewody i jest zarejestrowana
  w rejestrze wojewody, co oznacza że prowadzona jest w sposób legalny.
Załączniki:
FileFile size
Download this file (Plakat+informacyjny.(3508337_3780127).pdf)Plakat informacyjny2503 kB