Dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Wójt Gminy Mały Płock informuje, że do dnia 16 marca roku będzie prowadzony nabór deklaracji zainteresowanych mieszkańców Gminy Mały Płock udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Osoby które w tym terminie złożą deklarację w sołectwie lub sekretariacie Urzędu Gminy w Małym Płocku zostaną wpisane na listę podstawową.

W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 65 proc. całkowitych kosztów zakupu i montażu:

 

1. Instalacji kolektorów słonecznych

Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Wykonywana instalacja każdorazowo uwzględnia rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, szacowane na podstawie liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym oraz ilości faktycznego, dobowego zużycia wody.

Planowana jest możliwość dofinansowania dwóch wariantów instalacji solarnej:

  1.   wariant z zasobnikiem na CWU o pojemności 250 litrów, dedykowany dla gospodarstw domowych liczących do pięciu mieszkańców
  2. wariant z zasobnikiem na CWU o pojemności 350 litrów, dedykowany dla gospodarstw domowych liczących powyżej pięciu mieszkańców; 

 

2. Instalacji fotowoltaicznych

Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 5 kW. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V. Wytworzona energia może być przeznaczona na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, ogrzewanie prądem wody itp.

Planowana jest możliwość dofinansowania trzech wariantów instalacji fotowoltaicznej:

 a)      instalacja o mocy 2,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 2000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną na poziomie do ok. 90 zł);

b)      instalacja o mocy 3,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 3000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną na poziomie do ok. 120 zł);

c)      instalacja o mocy 4,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 4000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną na poziomie do ok. 160 zł);

d)     instalacja o mocy 5,0 kWp dedykowana dla gospodarstw domowych o rocznym zużyciu energii do 5000 kWh (lub miesięcznym rachunku za energię elektryczną powyżej 160 zł);

UWAGA:

Projektowana będzie instalacja z falownikiem 1 lub 3 fazowym w zależności od potrzeb

UWAGA!

W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny w terminie do 16 marca 2017 roku złożyć w Urzędzie Gminy w Małym Płocku, lub we właściwym dla miejsca zamieszkania sołectwie, osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 deklarację uczestnictwa.