Ogłoszenie dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Rogienicach Wielkich

Pacjenci, którzy do tej pory korzystali z usług lekarza rodzinnego w Ośrodku Zdrowia w Rogienicach Wielkich mogą obecnie korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej w:

  • Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Piątnicy przy ul. Czarnockiej 14, tel. 86 219 27 16
  • Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Łomży przy ul. Kolegialnej 1, tel. 86 216 71 93.