EVENT promujący projekt: „Cyfrowe GOK-i w podregionie łomżyńskim”

Na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku, w czwartek 29 lipca 2021 roku odbył się EVENT promujący projekt: warsztaty programistyczne dla dzieci, zabawy z animatorami, quizy z nagrodami. Był to wstęp do szkoleń informatycznych, w którym niebawem młodzież w wieku 10-17 lat weźmie udział. Do projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa: III „Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa” Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania  na rzecz aktywizacji cyfrowej” przystąpiły: GOK w Małym Płocku oraz Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock.