Wójt Gminy Mały Płock podpisał umowę w sprawie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

W Kuratorium Oświaty w Białymstoku 28 czerwca 2021 r. z udziałem Pana Dariusza Piontkowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pana Bohdana Paszkowskiego Wojewody Podlaskiego oraz Pani Beaty Pietruszki Podlaskiego Kuratora Oświaty nastąpiło podpisywanie umów z beneficjentami modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

W spotkaniu uczestniczyło 13 przedstawicieli samorządów z województwa podlaskiego, które reprezentują 16 szkół podstawowych objętych wsparciem finansowym. Wśród beneficjentów znalazła się także Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł. na doposażenie i poprawę standardu stołówki. W jej imieniu umowę podpisał Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski.

Łączna kwota wsparcia finansowego przyznana wszystkim szkołom wynosi 1 149 162,00 zł. Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 %  środków niezbędnych do realizacji dotowanego w Programie zadania.

Źródło: zdjęcia i treść, https://www.kuratorium.bialystok.pl/