Jeśli widzisz coś niepokojącego, mogącego mieć niekorzystny wpływ na środowisko, zgłoś interwencję

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został zamieszczony elektroniczny formularz umożliwiający każdemu obywatelowi zgłoszenie interwencji  odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Przedmiotowy formularz jest dostępny pod adresem: https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz.