Zawiadomienie o debacie nad raportem o stanie gminy

Dnia 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku będą miały miejsce obrady XXXV sesji Rady Gminy Mały Płock, na których odbędzie debata nad raportem o stanie gminy Mały Płock za rok poprzedni.

Przewodniczący Rady Gminy Mały Płock

Jarosław Gałązka