Informacja o terminie XXXIII sesji Rady Gminy Mały Płock

Uprzejmie Informuję, że  w dniu 29 kwietnia 2021 r. ( czwartek) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku  odbędą się obrady XXXIII sesji  Rady Gminy  Mały Płock.

Planowana godzina rozpoczęcia posiedzenia  11.00. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu.
 8. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.