Inwestycja za ponad 3 000 000 zł. w Gminie Mały Płock

Trwa przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich. Zakres robót obejmuje montaż nowych urządzeń i armatury,  modernizację  rurociągów międzyobiektowych na odcinkach studnia – stacja, remont  obudów studni głębinowych wraz z wymianą pomp, pionów tłocznych i armatury. Prace polegają także na remoncie budynku przeznaczonego na Stację Uzdatniania Wody oraz budowie dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych wody czystej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 3 130 350zł., natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 1 619 383,50zł ( tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych).