Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy Mały Płock  przypomina o składaniu wniosków o zwrot podatku akcyzowego  w miesiącu lutym.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres od 1 sierpnia 2020r. do 31 stycznia 2021r.  oraz w przypadku posiadania bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

W związku z zaistniałą  sytuacją epidemiologiczną  związaną z COVID-19 w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.