Badania mieszkańców gminy

Drodzy Mieszkańcy,

Nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Wiele gmin-jeden cel”
i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla obszaru Partnerstwa. Punktem wyjścia dla jej przygotowania musi być solidna diagnoza, do której chcielibyśmy zaprosić Państwa, jako najlepiej znających sytuację w naszej gminie. Dlatego prosimy o wypełnienie ankiety zbierające opinie o gminie, w której żyjecie: usługach publicznych, które zapewnia i których potrzebujecie, jej atutach i słabościach, a także rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były w niej realizowane.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do Waszych potrzeb, szczególnie w zakresie usług publicznych. Na podstawie zebranych opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.

Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie nie powinno przekroczyć 15-20 minut.

Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Ankieta będzie aktywna w dniach: 13.01.2021 – 27.01.2021.

 

Link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcsm7tmyvd