Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie z dnia 2020-11-24

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu w Janowie zaopatrującego miejscowości: Janowo, Łosewo, Niksowizna (gmina Kolno) i kolonie Kąty gmina (Mały Płock) w powiecie kolneńskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz.2294)

Aby zapewnić wodę dobrej jakości dla mieszkańców Janowa, Łosewa, Niksowizny i Kątów kolonii podłączono sieć wodociągową do Wodociągu Korzeniste jako zastępczego źródła zasilania.

Woda ujmowana z Wodociągu w Korzenistem jest przydatna do spożycia.