Gmina Mały Płock otrzymała dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Mały Płock otrzymała dotację na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mały Płock” na kwotę: 5596 zł. Umowa dotacji zawarta została w dniu 17.09.2020 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Mały Płock.