20 tys. zł dla jednostki OSP w Małym Płocku

Symboliczny czek na kwotę 20 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Małym Płocku odebrali w piątek (11 sierpnia) w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski oraz Prezes OSP w Małym Płocku Zdzisław Połoński.

Ten symboliczny czek wręczył tego dnia Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego przy udziale Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego i radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego Wojciecha Adama Sekścińskiego.

Zabierając głos podczas spotkania, Marek Olbryś podziękował obecnym samorządowcom i strażakom OSP za owocną współpracę - Te symboliczne czeki, które państwu rozdamy, będą takim podziękowaniem od sejmiku województwa podlaskiego za państwa duży wkład pracy, który wnosicie do samorządów. Bo tak naprawdę to nie tylko pożar, nie tylko wypadek na drodze, ale również służba Ochotniczych Straży Pożarnych dla samorządów. Na spotkaniu w Kolnie marszałek podziękował również wszystkim jednostkom z terenu za udział w walce z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. - Powstaje już program ochrony przeciwpożarowej dla BPN. To będzie wielka szansa dla zawodowych i ochotniczych straży z tego rejonu - poinformował marszałek. - Mylę, że większe dofinansowanie OSP to w tej kadencji to jedna z cenniejszych inicjatyw zarządu województwa, przyjęta przez sejmik. Zaczynaliśmy od 2 milionów złotych, w tym roku mamy 2,5 miliona, a postaramy się już w przyszłym podnieść tę kwotę do 3 milionów i systematycznie co roku tę inicjatywę kontynuować - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Źródło: zdjęcia i treść https://www.umkolno.pl/