Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Małym Płocku

W sobotę 15 sierpnia w Małym Płocku odbyły się obchody 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej „Cudu nad Wisłą”. Organizatorem był Związek Piłsudczyków RP TPJP Oddział w Małym Płocku. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Pocieszenia w Małym Płocku celebrowanej przez ks. dra Jana Pieńkosza.

Po zakończeniu mszy rozpoczął się uroczysty przemarsz pod pomnik Józefa Piłsudskiego na ul. Potocznego w Małym Płocku. Na miejscu odbyło się poświęcenie pomnika upamiętniającego 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej. Następnie przemawiali kolejno ks. Jan Pieńkosz, przewodniczący związku piłsudczyków w Małym Płocku Jan Zieliński, wicewojewoda podlaski Marcin Sekściński, wicestarosta kolneński Karol Pieloszczyk oraz wójt gminy Mały Płock Józef Dymerski. W przemówieniach padły słowa podziękowania za męstwo i odwagę dla uczestników Bitwy Warszawskiej oraz podziw dla geniuszu Polskich dowódców. Następnie nastąpiło odsłonięcie pomnika upamiętniającego 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz złożenie przy nim kwiatów oraz zniczy.

Uroczystość zakończyła się występem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rogienicach Wielkich.