Złote Gody

W dniu 9 sierpnia 2020 roku w Sanktuarium Matki Pocieszenia w Małym Płocku miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego obchodziły małżeństwa z gminy Mały Płock. Mszę podczas której miała miejsce ta niecodzienna uroczystość celebrował ks. infułat dr Jan Sołowianiuk. Zarówno od niego jak i od ks. dr. Jana Pieńkosza padły słowa podziękowania i gratulacji za długoletnią miłość małżeńską. Po homilii jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Następnie pary zostały odznaczone medalami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Józef Dymerski w towarzystwie kierownika USC w Małym Płocku Marzeny Stepnowskiej - Backa.

Po wręczeniu odznaczeń Wójt Gminy w przemówieniu zwrócił się do dostojnych jubilatów:

„Gratuluję państwu tego wyróżnienia, jak też tego pięknego Jubileuszu i życzę wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku”

 Na koniec uroczystości nie zabrakło także wspólnego pamiątkowego zdjęcia.