Gazociąg Polska - Litwa. Zawiadomienie dot. spotkania.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 20 lipca 2020r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury ul. Księdza Tadeusza Ciborowskiego, 18-516 Mały Płock odbędzie się spotkanie na temat inwestycji pn.:

„Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tj. odcinek północny gazociągu Polska - Litwa”

Udział w spotkaniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z terenu gminy Mały Płock. Zapraszamy Właścicieli nieruchomości z obrębów: 21-Rudka Skroda, 20-Ruda Skroda, 7-Kąty, 15-Nowe Rakowo, 22-Stare Rakowo oraz 10-Korzeniste przez które planuje się przebieg gazociągu.

 

Więcej informacji o projekcie Polska - Litwa jest na stronie:  www.gaz-system.pl  lub www.gazociagpolskalitwa.pl  

infolinia: 691-706-706

 

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.
Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji