Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Mały Płock

Uprzejmie informuję, że  w dniu 3 lipca 2020  r. ( piątek ) w sali  Gminnego Ośrodka Kultury  w Małym Płocku  odbędą się obrady XXIV sesji  Rady Gminy  Mały Płock.

Rozpoczęcie posiedzenia nastąpi  o godz.11.30. 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Gałązka