Informacja OPS w Małym Płocku dot. wydawania żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku zawiadamia, że w dniu 09.06. 2020 od godz. 8.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku będzie wydawana  kolejna tura żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 dla mieszkańców Gminy Mały Płock, którzy otrzymali skierowania do PKPS w Kownatach.  Prosimy aby odbierać żywność w imieniu osoby zakwalifikowanej przez upoważnionego przez tę osobę członka rodziny, sąsiada itp., zwłaszcza w przypadku osób starszych.