Przekazanie maseczek dla mieszkańców Gminy Mały Płock

W Gminie Mały Płock ruszyła akcja przekazywania maseczek dla mieszkańców. Ze środków własnych gminy zostały zakupione materiały, z których zostały uszyte maseczki. Część maseczek została także ofiarowana przez osoby prywatne. W poniedziałek na ręce sołtysów wszystkich sołectw z gminy zostało przekazanych ponad 1700 maseczek, które zostaną rozdysponowane dla mieszkańców Gminy Mały Płock.

Osobom, które charytatywnie zaangażowały się w szycie i przekazywanie maseczek składamy serdeczne podziękowania.