NOWE SANKTUARIUM NA ZIEMI KOLNEŃSKIEJ

            W sobotę 2 maja 2020 roku w kościele parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku  miała miejsce podniosła uroczystość - ustanowienia Sanktuarium Matki Pocieszenia – Pani Małopłockiej. Jest to ósme sanktuarium w diecezji łomżyńskiej. Wypełnia ono pewną lukę, gdyż od Łomży aż do Świętej Lipki nie było żadnego miejsca sanktuaryjnego. Jednakże przyczyną powstanie tegoż Sanktuarium jest nie tylko pustka terytorialna, ale przede wszystkim wielki kult Matki Bożej wokół prawie 300 letniego Jej Wizerunku.

            Centralnym punktem sanktuarium jest obraz Matki Bożej Pocieszycielki, który od niespełna 300 lat znajduje się w parafii. Obraz namalowano w Rzymie w roku 1738 i jest wzorowany na rzymskim obrazie Salus Populi Romani. Wizerunek od samego początku otaczany był i jest do dzisiaj wielka czcią wiernych z parafii oraz okolic. Słynne na całą okolice są majowe odpusty z pielgrzymkami z obrazami Maryjnymi. Z każdej wsi należącej do parafii oraz ulicy z Małego Płocka na ten odpust idą pieszo lub jadą samochodami kompanie Maryjne. Odpust gromadzi również wiernych z sąsiednich parafii.

            Sam obraz słynie z wielu łask, którymi zostali obdarzeni modlący się przed nim wierni. Pewnym centrum cudownego działania Matki Pocieszenia jest wskrzeszenie zmarłego dziecka w roku 1897. Natomiast współcześnie również Maryja daje znaki swojego cudownego działania. W roku 2019 zostało odnotowane dwa uzdrowienia na ciele: ustąpienie nowotworu krtani oraz dziwnych dolegliwości żołądka. Oczywiście należy docenić wielkie uzdrowienia duchowe wiernych. Obecnie Ks. Proboszcz spisuje i porządkuje wszystkie takie relacje wiernych.

            Obraz na przestrzeni trzech wieków przechodził trzy renowacje: 1935 rok, 1977 oraz 2019. Ostania renowacja przeprowadzona została w Warszawie pod kierunkiem konserwator zabytków - Prof. Elżbiety Bogdanowicz. W dniu ustanowienia Sanktuarium wierni ufundowali dla Pani Małopłockiej nową srebrną z elementami złocenia suknię, którą wykonał pracownia P. Mariana Klabisza z Warszawy. Pracownia ta prowadzi również konserwację dzieł sztuki w zamku Królewskim w Warszawie.

            Uroczystość poświęcenia miała miejsce w szczególnym czasie epidemii koronawirusa. Parafia zdecydowała się nie przenosić uroczystości, pomimo ograniczeń epidemicznych. Matka Boża po swojemu zorganizowała tę uroczystość zapraszając kogo chciała. Uroczystościom przewodniczył Pasterz diecezji ks. Biskup Janusz Stepnowski. Centralnym momentem było odczytanie dekretu Ks. Biskupa, który wyniósł kościół parafialny do Godności Sanktuarium Matki Pocieszenia – Pani Małopłockiej. Wszystko na chwałę Boga w Trójcy Św. Jedynego oraz Jego Córki, Matki i Oblubienicy – NMP. Jest to również zaszczyt dla tutejszej Gminy Mały Płock i okolic.

Ks. Jan Pieńkosz – Kustosz Sanktuarium

 

W załączniku znajduje się wywiad Ks. dra Jana Pieńkosza do tygodnika "Idziemy"

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Wywiad Idziemy.pdf)Wywiad Idziemy.pdf235 kB