Sołtysi

Nazwa Stanowisko
Bożena Rupacz Sołtys wsi Waśki
Andrzej Zduńczyk Sołtys wsi Korzeniste