Kontakt

Stanowisko:
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Rewizyjna
Adres:
Rudka – Skroda