Kontakt

Stanowisko:
Komisja oświaty, kultury, porządku publicznego i spraw socjalnych. Komisja rolnictwa, budżetu i finansów
Adres:
Mściwuje