Ruszyła infolinia programu „Rodzina 500 plus”

Podlaski Urząd Wojewódzki uruchomił infolinię, dzięki której zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informację odnośnie sposobu ubiegania się o to świadczenie i kryteriów dochodowych.

 

 

Pod numerem 85 74 39 499 uruchomionym w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku pracownicy udzielają zainteresowanym szerszych informacji dotyczących realizacji ustawy o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora.

 

Dodatkowo infolinię uruchomiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tam infolinia działa pod numerem 22 529 06 68.

 

Przypominamy, że wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.