Przetargi

Informacja z otwarcia ofert „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2016 – 2017”.

Mały Płock, 18.10.2016 r.

OGPŚ.271.7.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2016 – 2017”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2016 – 2017

Ogłoszenie nr 320865 - 2016 z dnia 2016-10-10 r.

Mały Płock: Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2016 – 2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Mały Płock, 30.09.2016 r.

OGPŚ.271.6.2016

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

I ODRZUCENIU OFERTY

 

  1. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej zwaną „ustawą PZP” informuje wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania dla zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2016 – 2017”.

    Czytaj więcej...

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

Mały Płock, 26.09.2016 r.

OGPŚ.271.6.2016

WEZWANIE

do złożenia oferty dodatkowej

dotyczy ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu na „Sukcesywną dostawę oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2016 – 2017”:

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert

Mały Płock, 26.09.2016 r.

OGPŚ.271.6.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2016 – 2017”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu - Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2016 – 2017

Ogłoszenie nr 308847 - 2016 z dnia 2016-09-15 r.

Mały Płock: Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2016 – 2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka”

Mały  Płock ,dnia   24.08.2016 r.

Gmina Mały Płock

ul. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

 

OGPŚ.271.4.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz 2164) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej Józefowo – Poryte oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Krukówka”

Czytaj więcej...