Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda

Mały Płock, dnia 14.02.2019 r.

OGPŚ.271.2.2019

                   ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Zgodnie z  Regulaminem  udzielania zamówień publicznych o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  stanowiącego  załącznik do Zarządzenia Nr 84/2018 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania  zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro informuję o wyborze oferty na:

Budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Korzeniste i Rudka-Skroda.

 W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęło 9 ofert:

Ocenie podlegało 9 niżej wymienionych ofert:

Lp.

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Tereny Zieleni Piotr Kruk

Góry 67a, 08-108 Korczew

139 147,22

2

Apis Polska Sp. z o.o., ul 3 Maja 85, 37-500 Jarosław

122 536,71

3

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski

Kawęczyn 1

87-123 Dobrzejewice

100 491,00

4

„PT” s.c. M.Ignaciuk T.Dąbrowski

Ul. Marynarki Polskiej 96,

80-557 Gdańsk

165 681,00

5

Fit Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp.k.

ul. Powstańców Wielkopolskich 74

87-100 Toruń

133 396,94

6

P.W. „PRONAT” Roman Bochniarz, Stara Wieś-Stasin 1, 21-010 Łęczna

125 724,00

7

Magic Garden Sp. z o.o.

Ul. Wyszyńskiego 60a

88-100 Pakość

105 780,00

8

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Cezas sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15,

15-751 Białystok

148 338,00

9

Active Line Marcin Taczalski

ul. Berka Kocelewicza 31

21-150 Kock

109 223,61

 Dokonano wyboru oferty Nr 3 Firmy NOBA Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice za kwotę  złotych 100 491 brutto.

 Od niniejszego zawiadomienia odwołanie nie przysługuje.

 

 

Sporządził:                                                                  Zatwierdził:

(-) Radosław Borawski

Inspektor

(-) Józef Dymerski

Wójt Gminy

 

Załączniki:
FileFile size
Download this file (ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OSA_2018.docx)ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OSA_2018.docx14 kB