PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Mały Płock, 18.01.2019 r.

 

OGPŚ.270.1.2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj  zamówienia

Tryb zamówienia

Orientacyjna wartość

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki  kruszywa naturalnego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

165 000,00 zł

 

I kwartał

2

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze gminy Mały Płock przez budowę obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

Dostawy

Przetarg nieograniczony

201 371,00

I kwartał

3

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

60 000,00

III kwartał

4

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock

Usługi

Przetarg nieograniczony

580 000,00

IV kwartał

 

 

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski