Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock

 Znak sprawy ogpś.271.12.2018                                                    

Mały Płock, dnia 04.01.2018 R.

 

 

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Zgodnie z  Regulaminem  ramowych procedur  udzielania zamówień publicznych o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro  stanowiącego  załącznik  do Zarządzenia Nr 84/2018 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania  zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro informuję o wyborze oferty na:

Wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach położonych na terenie Gminy Mały Płock

 

W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęły 1 oferta:

Ocenie podlegały 1 niżej wymieniona oferta:

 

1/ Nazwa Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski Sienicki ul. Żabia 6, 18-400 Łomża

Cena oferowana  brutto: 110,70 za wykonanie konserwacji jednego punktu oświetleniowego.                              

 

 

Dokonano wyboru oferty Nr 1 Firmy Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski Sienicki ul. Żabia 6, 18-400 Łomża

za kwotę  złotych 110,70 brutto (za wykonanie konserwacji jednego punktu oświetleniowego)

 

Od niniejszego zawiadomienia odwołanie nie przysługuje.

 

 

 

Sporządził:   

 

(-) Radosław Borawski

 

Inspektor

Zatwierdził:

 

(-) Józef Dymerski

 

Wójt Gminy