Informacja z otwarcia ofert

Mały Płock, 26.09.2016 r.

OGPŚ.271.6.2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert dla zadania pn. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego do Urzędu Gminy w Małym Płocku i gminnych jednostek organizacyjnych w sezonie grzewczym 2016 – 2017”.

Otwarcie ofert: 23.09.2016 r.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 506 120,40.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Termin płatności

1

P.T.H.U. Pryma 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża

468 630,00

Określony w siwz do 30.04.2017 r.

 

-

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ŻAR Arkadiusz Saczewski

Ul. Sokołowska 159A, 08-110 Siedlce

451 826,53

Określony w siwz do 30.04.2017 r.

-

30 dni

3

Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Z. Niziński”

Ul. Serocka 11A, 07-100 Wyszków

455 295,00

Określony w siwz do 30.04.2017 r.

-

30 dni

4

Benzol Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka

455 295,00

Określony w siwz do 30.04.2017 r.

 

-

30 dni

 

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski