PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Mały Płock, 18.01.2018 r.

 

OGPŚ.270.1.2018

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb zamówienia

Orientacyjna wartość

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Sukcesywna dostawa z wyrównaniem mieszanki kruszywa naturalnego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

150 000 zł

 

I kwartał

2

Odnawialne źródła energii w gminie Mały Płock

Dostawy

Przetarg nieograniczony

1 786 137,00

I kwartał

3

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego

Dostawy

Przetarg nieograniczony

60 000

III kwartał

4

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock

Usługi

Przetarg nieograniczony

400 000,00

IV kwartał

 

 

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski

Załączniki:
FileFile size
Download this file (PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELONE ZAMÓWIENIE_2018.docx)PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELONE ZAMÓWIENIE_2018.docx12 kB