Zaproszenie do składania ofert - dostawa pomocy dydaktycznych

OGPŚ.271.8.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro

 

 

 

Gmina Mały Płock

ul. J. Kochanowskiego 15

18-516 Mały Płock

Tel. 506 993 201, fax. 086 2791250

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                            

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. „Dostawa pomocy dydaktycznych”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki:

 • posiadają deklarację CE,
 • posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;
 • wszystkie pomoce dydaktyczne dostarczane w więcej niż jednym egzemplarzu danego rodzaju pochodzą od jednego producenta,
 • komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy,
 • są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich),
 • posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim,
 • posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

 

 

Zadanie 1

Dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych – Szkoła Podstawowa w Chludniach

 

TABLICA INTERAKTYWNA – 2 szt.:

 

Wymagania techniczne:
Obsługa za pomocą - palec, pisaki, dowolny przedmiot
Przekątna zewnętrzna - 88"
Proporcje obrazu - 16 : 9

 

 

PROJEKTOR – 3 szt.:

 

Wymagania techniczne:
Rozdzielczość - WXGA, 1 280 x 800
Współczynnik proporcji obrazu - 16:9
Moc lampy – min. 160 W
Rozmiar projekcji - 30“– 300“

 

ZESTAW GŁOŚNIKÓW – 1 szt.:


Wymagania techniczne:
Wejście – Aux, Jack 3,5 mm
Moc wyjściowa – min. 25W
Zasilanie - 220-240 V / 50-60 Hz
Subwoofer: tak.

 

Zadanie 2

Dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych – Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich

 

MONITOR INTERAKTYWNY – 1 szt.:


Wymagania techniczne:

Przekątna - 65"
Rozdzielczość - 1920 x 1080, Full HD
Matryca - LED
Złącza - USB x 2, HDMI x 2, VGA x 1, PC Audio x 1, wyjście słuchawkowe
Kąt widzenia – min. 170 stopni

TABLICA INTERAKTYWNA – 1 szt.:

 

Wymagania techniczne:
Obsługa za pomocą - palec, pisaki, dowolny przedmiot
Przekątna zewnętrzna - 88"
Proporcje obrazu - 16 : 9

PROJEKTOR – 1 szt.:

 

Wymagania techniczne:
Rozdzielczość - WXGA, 1 280 x 800
Współczynnik proporcji obrazu - 16:9
Moc lampy – min. 160 W
Rozmiar projekcji - 30“– 300“

 

WIELOFUNKCYJNY MOBILNY ZESTAW NAGŁOŚNIENOWY – 1 szt:

 

Wymagania techniczne:

Wzmacniacz - Wbudowany, cyfrowy
BLUETOOTH - TAK
Wejście - USB, SD, 2x MIC, LINE
Moc max - 500W
Moc RMS – min. 200W
Moc wzmacniacza – min. 70W
Zasilanie - 220-240Vac / 50-60Hz

 

Zadanie 3

Dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych – Szkoła Podstawowa w Małym Płocku

 

 

TABLICA INTERAKTYWNA – 4 szt.:

 

Wymagania techniczne:


Obsługa za pomocą - palec, pisaki, dowolny przedmiot
Przekątna zewnętrzna – min 80"
Proporcje obrazu - 4 : 3

 

PROJEKTOR – 4 szt.

 

Wymagania techniczne:
Rozdzielczość - 800 x 600
Współczynnik proporcji obrazu - 4:3
Moc lampy – min. 150 W
Rozmiar projekcji - 30" - 350"

 

Wymagania szczególne odnośnie przedmiotu zamówienia:

 1. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń we wskazane miejsca (Szkoła Podstawowa w Chludniach, Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Małym Płocku).
 2. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania dostarczonych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną.
 3. Zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi dostarczonych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych.

 

2.Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock, pok. Nr 3 lub telefonicznie pod numerem tel. 506 993 201

Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami jest: Radosław Borawski

 

3.Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2017 r.

    

4.Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:

posiadają odpowiednie uprawnienia tj.

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. oferta cenowa - wypełniona i podpisana  

 

5.Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Najniższa cena

 

6.Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w: Urząd Gminy Mały Płock ul. J. Kochanowskiego 15, 18-516 Mały Płock

 

Termin składania ofert upływa dnia 23 listopada 2017 r. godz. 09.00

 

7.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie)

 

8.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Mały Płock, dnia 16.11.2017 r.                                                                                                                                                                                                                                            

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski

Załączniki:
FileFile size
Download this file (Wzor_umowy.docx)Wzor_umowy.docx20 kB
Download this file (ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.docx)ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT.docx23 kB