INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”

Mały Płock, 28.11.2016 r.

 

OGPŚ.271.8.2016

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na obszarze gminy Mały Płock”

 

     Na podstawie art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 20014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą” Gmina Mały Płock – Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

 

Uzasadnienie

 

Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Wójt Gminy

(-) Józef Dymerski